1. VÝBER BYTU:

  Ako prvý bod je samozrejme výber tej správnej nehnuteľnosti. Pred kúpou bytu si určite prejdite viacero ponúk. Pokiaľ je byt veľmi drahý a aj napriek jeho vysokej cene by ste ho chceli kúpiť, odporúčam vám si dohodnúť ešte jednu obhliadku, na ktorú prídete so znalcom, aby ste zistili či vám vybratú nehnuteľnosť dokáže ohodnotiť na požadovanú cenu. Najhorším prípadom býva ak sa kupujúci do bytu zaľúbia, ale banka im neposkytne úver v požadovanej výške a následne musia odstúpiť od kúpy. V takom prípade strácajú zloženú zálohu bez možnosti vrátenia.

 2. ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE

  V realitnej kancelárií treba podpísať zmluvu o budúcej zmluve a zložiť zálohu, ktorá je vlastne už aj províziou pre realitnú kanceláriu. Záloha je zvyčajne vo výške 1000 – 2000 EUR a odráta sa vám z kúpnej ceny bytu. Nezabudnite si vypýtať doklad o zložení zálohy pokiaľ vám to maklér nedá automaticky. Zálohu skladáte pri podpise zmluvy o budúcej zmluve a pri podpise musia byť prítomní predávajúci aj kupujúci. Pokiaľ vám maklér sľúbi, že predávajúci zmluvu podpíšu neskôr nepodpisujte ju a ani neskladajte zálohu. Nemusí to automaticky znamenať, že sa jedná o podvod, ale je to neštandardný postup, ktorý vám môže (nemusí) skomplikovať kúpu bytu. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch strán. Predávajúci môže neskôr odstúpiť od zmluvy a vám nevzniká žiadna náhrada, keďže zmluvu predávajúci nepodpísal.

 3. VÝBER BANKY NA FINANCOVANIE NEHNUTEĽNOSTI

  V zmluve o budúcej zmluve sa dohodnete koľko času budete mať  na výber banky. Štandartne máte mesiac  na to aby ste si vybrali banku a majiteľ mal peniaze na svojom bankovom účte.  (na čerpanie úveru je potrebná zmluva o budúcej zmluve + znalecký posudok )

 4. Výber znalca

  Znalca si môžete zaobstarať vy sami alebo vám ho môže prideliť samotná banka, v ktorej budete čerpať úver.  Aby vám znalec ohodnotil byt musíte sa dohodnúť s predávajúcimi o sprístupnení bytu, aby si znalec mohol všetko pomerať a vypracovať posudok pre banku.

 5. PODPIS KÚPNEJ ZMLUVY

  Kúpnu zmluvu podpisujú predávajúci aj kupujúci v realitnej kancelárií. Na kúpnej zmluve musia byť notárom overené podpisy predávajúcich aby bola zmluva platná. Následne túto zmluvu treba odniesť do banky.

 6. ZÁLOŽNÉ A ÚVEROVÉ ZMLUVY

  Banka kupujúcim aj predávajúcim dá podpísať záložné zmluvy v prospech banky. Tieto záložné zmluvy sa musia zaniesť na kataster. Niektoré banky vám túto povinnosť uľahčia tým, že tieto zmluvy pošlú oni na kataster kuriérom . Akonáhle je záložné právo v prospech banky vložené na katastri, banka uvoľní peniaze na čerpanie úveru. Zo zákona má banka na uvoľnenie peňazí jeden týždeň, ale zbytočne to nezdržiavajú a čerpanie vám poskytnú za 1-3 pracovné dni. V ten istý deň keď podpisujete záložné zmluvy sa podpisujú aj úverové zmluvy, no tie už podpisujú iba kupujúci.

 7. ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH KUPUJÚCICH

  Akonáhle predávajúci obdržia peniaze na svoj bankový účet mali by to oznámiť realitnému maklérovi. Opäť máte dve možnosti, buď si zanesiete záložné právo na kaster vy sami alebo o to požiadate svojho realitného makléra. Maklér však na to potrebuje splnomocnenie, ktoré sa zväčša už nachádza v kúpnej zmluve.

 8. UVOĽNENIE BYTU

  V kúpnej zmluve ste sa dohodli na termínoch do kedy od obdržania peňazí vám predávajúci musia odovzdať byt. Štandardná čakacia doba je 30 dní, respektíve do konca kalendárneho mesiaca, ale kľudne to môže byť ihneď po obdržaní peňazí alebo až po dvoch mesiacoch. Všetko je na vzájomnej komunikácií počas podpisu kúpnej zmluvy. Dobre vypracovaná kúpna zmluva by mala obsahovať aj sankcie v prípade nedodržania termínov. Dajte si pozor aby obsahovala konkrétne dátumy (pr.: do 10.10.2017) a nie slová „bezodkladne“. Slovo bezodkladne je zavádzajúce a po právnej stránke sú sankcie nevymáhateľné. Je potrebné si uvedomiť, že dôležitosť správnej formulácie kúpnej zmluvy oceníte v čase, keď nastane nejaký problém a nie keď ide všetko podľa plánov.

 9. PREBERANIE BYTU

  Pri preberaní bytu sa spisuje preberací protokol, ktorý obsahuje stav vodomerov, stav radiátorov, elektromera a plynomera. Tento preberací protokol vám poslúži na prihlásenie sa u vašich dodávateľov vody, elektriny a plynu. Aby ste sa vedeli prihlásiť napr na odber elektrickej energie najprv sa musí predchádzajúci majiteľ odhlásiť. Najideálnejšie je sa dohodnúť a ísť spoločne s predávajúcim aby sa on odhlásil a vy sa súčasne prihlásili.

 10. DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

  Keďže ste nadobudli majetok v danom roku vzniká vám aj povinnosť sa prihlásiť na Magistráte mesta a odvádzať daň z nehnuteľnosti.