TVOJ DNEŠOK, TVOJA BUDÚCNOSŤ

INVESTÍCIE, BUSSINESS, MOTIVAČNÉ PRÍBEHY, FINANČNÁ GRAMATNOSŤ

Category: Pasivny prijem

AKO ŤAŽIŤ BITCOINY ?

Pre väčšinu používateľov Cryptocurrencies nie je nevyhnutné, aby rozumeli tomu ako proces ťažby funguje, avšak dôležité je uvedomiť si, že za každou kryptomenou sa skrýva tento proces, ktorý nazývame „crypto mining“, vďaka ktorému sa vytvárajú nové virtuálne jednotky danej kryptomeny.

Tak ako ostatné meny, ktoré poznáme dnes, kde vláda a banky môžu jednoducho rozhodnúť a začať tlačiť neobmedzené množstvo danej meny (nevravím že tak aj robia). Tak kryptomeny musia byť vyťažené „používateľmi – baníkmi“ inak povedané do obehu danej digitálnej meny sa nové jednotky dostavajú len prostredníctvom ťažby (mining). Táto ťažba prebieha prostredníctvom programov na to určených, ktoré riešia sofistikované algoritmy, po vyriešení ktorého je do obehu uvoľnený nový blok Cryptocoins (mincí).

ČÍTAJTE TIEŽ: KRYPTOMENY a ich potenciál

Pripomeniem, že cryptocurrencies (digitálne meny) majú na rozdiel od fiat mien, ako USD či EUR, obmedzené množstvo, ktoré sa dostane do obehu. Na začiatku, keď mena vzniká je do obehu uvoľnený istý počet jednotiek danej meny. Všetky ostatné jednotky z konečného množstva sa uvoľňujú ťažbou danej meny. V priebehu času sa tento proces stáva stále komplikovanejším na algoritmus, ktorý je nutné vyriešiť, aby došlo k uvoľneniu bloku jednotiek do obehu. Príklad toho vidíme v Bitcoine prvej digitálnej mene na svete. Kedysi ťažba prebiehala prostredníctvom PC, neskôr sofistikovaných na to určených zariadení s postupom času sa ťažba, proces riešenia algoritmu, stal na toľko komplikovaným, že bežný PC či na to určené zariadenia, ktorých cena sa pohybuje v rozmedzí 300 – 1800USD už nie je zisková pre tých, ktorí ťažia danú menu. Keďže doba riešenia algoritmu takýmito zariadeniami je už natoľko dlhá, že zisk po vyriešení algoritmu nepokryje ani náklady na spotrebovanú energiu.

Medzi vyťaženými mincami, baník (miner) získava takisto mince (hodnotu), označované ako Fee. Fee v preklade znamená poplatok za transakciu. Keď prevádzame či platíme alebo iným spôsobom používame cryptocurrency, za transakciu platíme drobný poplatok. Tento poplatok je zisk pre tých, ktorí ťažia danú digitálnu menu. Proces ťažby danej digitálnej meny nie je kľúčový len v tom, že dochádza k uvoľneniu bloku nových mincí do obehu, ktoré tvoria zisk pre tých, ktorí ťažia danú menu. Tento proces zabezpečuje spracovanie a priebeh transakcií zadaných užívateľmi. V momente, kedy daná digitálna mena dosiahne bodu, kedy dôjde k uvoľnenie posledného bloku mincí do obehu (pri Bitcoine sa odhaduje rok 2140), tento proces ťažby (spracovávanie algoritmu) je kľúčovým prvkom pre fungovanie akejkoľvek digitálnej meny. V tomto okamihu už nebude dochádzať k uvoľňovaniu nových blokov mincí. Tie už boli vyťažené, do obehu nie je možné pridať viac mincí (jednotiek danej digitálnej meny). V tomto bode „miner“ po spracovaní algoritmu získa odmenu v podobe Fees z našich prevodov.

Táto časť robí kryptomeny jedinečnými. Nie je tu nikto, kto by mohol jednoducho stlačiť tlačidlo a získať neobmedzený počet mincí danej digitálnej meny. Každý však môže ťažiť digitálne meny zakúpením si rovnakého vybavenia ako ostatní „miners“. Rôzne kryptomeny používajú rôzne druhy algoritmov za účelom uvoľnenia blokov nových mincí. SHA256, Scrypt, Ethash, X11, Equihash, atď. – každý z týchto algoritmov je vytvorený takým spôsobom, aby sa postupom času stala ťažba neustále náročnejšou a je nutné vyriešiť neustále sofistikovanejší algoritmus, aby došlo k uvoľneniu bloku mincí. Tento proces bol navrhnutý s týmto cieľom, aby sa nestalo, že mince digitálnej meny budú vyťažené na začiatku vzniku danej meny a tá napokon stratí hodnotu, ako to vidíme v dnešných menách ako USD či EUR. Ich hodnota je len v našich očiach. Ich počet je neobmedzený, vlády a banky vlastnia tlačidlo, ktorým kedykoľvek môžu získať neobmedzený počet takejto meny. Aby sa niečomu takému predišlo, algoritmus bol navrhnutý tak, aby s postupom času bolo neustále náročnejšie uvoľniť blok mincí, no zároveň daná mena neustále zhodnocuje, vďaka obmedzenému počtu jednotiek v obehu ako takom. Týmto spôsobom „miners“ získavajú väčšiu hodnotu, aj keď vyťažili menej mincí.

Nasledovné body ťažby a spôsobu fungovania cryptocurrencies sa budem snažiť opísať čo najjednoduchšie pre každého čitateľa. Prosím majte však na pamäti, že potrebujeme použiť niektoré technické výrazy.

Cryptocurrency Mining Program, Mining Pool

 

Prvé čo potrebujeme na to, aby sme mohli začať ťažiť digitálne meny, je program vytvorený za účelom ťažby danej kryptomeny, ktorú sme sa rozhodli začať ťažiť. Potom, ako program nainštalujeme môžeme začať ťažiť danú kryptomenu. Avšak krátko po spustení programu nás čaká sklamanie. To, čo sa nám podarilo vyťažiť za niekoľko dní nestojí ani za zmienku.

V dnešnej dobe si ťažba vyžaduje spoluprácu. Preto vznikli „miner pools“, čo môžeme preložiť ako bazény baníkov kryptomien.

Tí, ktorí ťažia danú digitálnu menu sa spojili za účelom rýchlejšie vyriešiť spoločnými silami daný algoritmický problém, uvoľniť tak rýchlejšie blok mincí. Týmto spôsobom v dnešnej dobe funguje vo väčšine prípadov ťažba digitálnych mien. Kedy užívatelia (miners) spolupracujú na riešení problému.

Mining Hardware

 

Po niekoľkých nasledujúcich dňoch sme sa dočkali malého zisku, po tom, čo sme vyriešili algoritmus v spolupráci s ostatnými. No opäť sme narazili na ďalší problém. Počítač, ktorý používame na ťažbu kryptomeny neposkytuje dostatočný výkon nato, aby sme boli viac ziskoví. Čo s tým? Môžeme si zakúpiť hardvér, ktorý ma vyšší výkon no aj spotrebu energie, čo môže zvýšiť do istej miery ziskovosť ťažby. Cena takéhoto hardvéru sa pohybuje v rade stovák až tisícok EUR. Návratnosť investície záleží od danej meny a vybraného hardvéru, ako aj bazénu, v ktorom sme sa rozhodli ťažiť.

minig

Cryptocurrency Algorithms

 

Tvorcovia stojaci za danou digitálnou menou sa musel rozhodnúť, aký algoritmus použijú na ťažbu ich meny predtým, než ju začali vytvárať. Existujú dva hlavné algoritmy používané najčastejšie. SHA-256 a Scrypt.

SHA-256

 

SHA-256 algoritmus je prvým algoritmom, ktorý bol použitý v cryptocurrencies. Bitcoin je prvou cryptocurrency a zároveň jeho tvorca použil tento algoritmus, na základe ktorého táto digitálna mena funguje dodnes. Algoritmus SHA-2, na základe ktorého bol vytvorený SHA‑256 bol vytvorený NSA (National Security Agency) a bol zverejnený v roku 2001. SHA je skratka pre Secure Hash Algorithm, čo dáva zmysel vzhľadom nato, že v cryptocurrencies musíte vyriešiť algoritmus za použitia výpočtovej sily uvádzanej v Hash/s, GHs/s či THs/s (TeraHash/Sec), aby došlo k uvoľneniu bloku mincí.

Scrypt

 

Scrypt algoritmus a jeho používanie v vo svete cryptocurrencies je dôkazom funkčnosti. Rozdiel medzi SHA-256 a Scrypt Algorithm je v tom, že pri SHA-256 je blok mincí uvoľnený po vyriešení algoritmu. Pri algoritme označovanom ako Scrypt, skôr dochádza k dianiu, ktoré môžeme označiť ako útok užívateľov na blok mincí, až kým nedôjde k jeho rozbitiu. Tento algoritmus bol publikovaný v toku 2012 a vzápätí nato bol použitý v cryptocurrencies k ťažbe. Scrypt sa tiež ukázal ako vhodnejší algoritmus pre „minerov“, keďže spôsob fungovania tohto algoritmu je ziskovejší, pokiaľ ide o ťažbu digitálnej meny, ktorá používa Scrypt.

 

 

Páčil sa vám článok ? Zdieľajte nás na facebooku ?
Sledujte novinky na našej fun page

 

Autor článku: Timotej Hura
Kontakt: timotejhura@gmail.com

Zdroj titulnej foto: atlas.sk

KRYPTOMENY a ich potenciál

Bitcoin je digitálna mena, vytvorená Satoshi Nakamoto v roku 2009. Jedná sa o digitálnu alebo inak povedané elektronickú menu. V dnešnej dobe existuje mnoho rôznych crypto-mien ktoré začali vznikať niekoľko rokov po vzniknutí Bitcoinu.

Digitálne meny ako Bitcoin nie sú regulované vládami tak ako „Fiat“ meny, ktoré poznáme ako USD; EUR; GBP. … Keď v roku 1971 bol zrušený zlatý štandard, vlády na celom svete získali moc neobmedzene tlačiť peniaze a vpúšťať ich do obehu. Tento proces poznáme pod názvom Inflácia alebo inak povedané čím viac peňazí je v obehu tým menšiu majú hodnotu. Postupom desaťročí sa toto rozhodnutie z roku 1971 ukázalo ako fatálna chyba, ktorú nie je možné zmeniť, keďže je dnes v obehu viac peňazí než zlata, ktoré by mohlo byť použité na krytie meny. Tak vznikla potreba Digitálnej meny 21 storočia. Toto miesto na celosvetovom trhu zaujala mena známa ako Bitcoin. Po založení prvej digitálnej meny začali vznikať mnohé iné.

ČÍTAJTE TIEŽ: AKO ŤAŽIŤ BITCOINY

V Apríli 2011 vznikol NAMEcoin, ktorý je vytvorený z decentralizovaného DNS.

Október 2011 vznikol LiteCoin, ktorý funguje na rovnakom princípe a šifrovaní ako Bitcoin SHA-256.

LiteCoin si vyslúžil pozornosť médií hlavne v roku 2013 kedy jeho trhová hodnota dosiahla hodnotu 1 000 000 000 USD. V roku 2011 tak isto vznikla digitálna mena s názvom RippleCoin. Od roku 2016 môžeme vidieť ročný nárast digitálnych mien. Ich popularita rastie a aj rásť bude.

Digitálne meny a takzvane ich jednotky či mince v digitálnej podobe majú obmedzené množstvo, ktoré môže byť v obehu. V momente kedy sa dosiahne maximálny počet jednotiek danej digitálnej meny už jej viac nikdy nebude. Čo to znamená? V skratke vo svete digitálnych mien neexistuje pojem INFLÁCIA! Čo to znamená pre nás? Každá osoba (jednotlivec) prevodom „fiat“ meny alebo inak kúpou digitálnej meny za klasické meny ako USD / EUR sa stáva vlastníkom meny, ktorá získava na hodnote každým rokom. Ak držíte svoje úspory v bankách a sporiacich účtoch v podstate prichádzate o svoje úspory. Inflácia, ktorej % je vyššie než ročný úrok na vašom sporiacom účte sa postará o to, že kúpna sila meny alebo peňazí, ktoré vlastníte je stále nižšia aj keď objem držaných finančných prostriedkov sa nezmenil.

Znamená to v skratke že za 100€ už toho nekúpite toľko ako kedysi.  Fiat meny v dnešnej dobe strácajú nie len hodnotu ale aj význam. Nemajú totiž žiadnu hodnotu, je to len papier či kov ktorému prikladáme hodnotu, teda tieto meny ako USD, EUR. GBP majú len takú hodnotu akú im my sami prikladáme. Z tohoto dôvodu sa môže stať, že zo dňa na deň všetky vaše úspory a majetok držaný v takýchto „fiat“ menách bude mať hodnotu = 0.000

Aký je rozdiel medzi klasickými menami a digitálnou menou?

Digitálna mena sa nenachádza vo fyzickej podobe, nie je tlačená v tieňoch za múrmi centrálnych bánk. Nepodlieha inflácií. Nie je kontrolovaná ani regulovaná žiadnymi vládnymi organizáciami či autoritami. Ani jej samotný tvorcom NAKAMOTO SATOSHI. Digitálna mena má vždy obmedzené množstvo jednotiek v obehu. V prípade Bitcoinu je toto množstvo stanovené na 21 000 000 jednotiek. Toto množstvo digitálnej meny Bitcoin bude v obehu do roku 2140. Po dosiahnutí tohto množstva už nikdy viac nepribudne do obehu ani jediný Bitcoin.

Mena Bitcoin ako aj ostatné digitálne meny ročne získavajú na hodnote 15-56%.

Aké sú charakteristiky digitálnej meny?

 

 • Decentralizovaná mena
 • Veľmi jednoduché a anonymné založenie internetovej peňaženky
 • Je absolútne anonymná (Ak svoju Bitcoin Adresu niekde publikujete každý môže vidieť koľko Bitcoins je uložených na danej adrese. No nikto nevie, komu patria)
 • Každý užívateľ Bitcoinu môže vlastniť stovky Bitcoin-Adress
 • Transakcie sú transparentné. Všetky informácie o transakciách sa ukladajú v sieti BLOCKCHAIN
 • Žiadne alebo minimálne poplatky za prevody
 • Poplatky sú posielané ako zisk pre tých ktorí ťažia Bitcoin a zabezpečujú bezpečnosť siete BLOCKCHAIN
 • Transakcie uskutočnené behom pár minút. Tak rýchlo ako ich len sieť dokáže spracovať
 • NON-REPUDIABLE inak povedané po odoslaní Bitcoins niekomu inému neexistuje cesta ako ich získať späť

Páčil sa vám článok ? Zdieľajte nás na facebooku ?
Sledujte novinky na našej fun page

 

Autor článku: Timotej Hura
Kontakt: timotejhura@gmail.com

4 TIPY AKO SI VYBUDOVAŤ PASÍVNY PRÍJEM

Skoncovať s prácou, ale zachovať si životný štandard sú ciele mnohých mladých ľudí. Avšak tieto plány si vyžadujú určitú prípravu a vzdelávanie v správnej oblasti.
Určite si uvedomujete, že vaše našetrené peňažné prostriedky, ktoré ste nadobudli vo vašom zamestnaní by vám postačili len na určité obdobie, rozhodne nie sú kľúčom k slobode.
Aby ste si mohli vychutnávať plnohodnotný život aj napriek tomu, že nebudete chodiť na 8 a viac hodín do práce budete si musieť vytvoriť pasívny príjem. Pasívny príjem je jednoducho tkzv. bočný príjem, ktorý prichádza na váš účet bez vašeho úsilia.

ČÍTAJTE TIEŽ:   Staňte sa SLOBODNÝMI nie MILIONÁRMI

1: Investujte do realít

Investovanie do nehnuteľností si vyžaduje na začiatku pomerne veľa prípravy, učenia a času.  Ako pri každom investovaní aj tu platí, že ak chcete vybudovať skutočne silný pozitívny cash flow (príjem) musí vás to naozaj baviť.
Svoje nehnuteľnosti môžete následne prenajímať buď dlhodobo alebo príležitostne cez rôzne spoločnosti ako sú napr.: AirBnB alebo Booking.
Predtým ako sa vyberiete týmto smerom vám odporúčam si prečítať knihy napr od:

 • Robert  Kiyosaki – Bohatý otec, chudobný otec
 • Ken McElroy – ABC investovnie do realít
 • Ken McElroy – Majstrovstvo v investovaní do realít

 

2. predajte svoje vedomosti

Ak ste šikovný IT špecialista alebo viete vytvoriť kvalitný web alebo vás baví grafický dizajn môžete sa zaregistrovať ako freelancer a pracovať toľko hodín koľko uznáte za vhodné. Výhodou takýchto pracovných ponúk je, že prácu môžete vykonávať z akéhokoľvek miesta. Stačí vám iba internetové pripojenie.

3. napíšte knihu

Jedným z ďalších spôsobov ako si vybudovať bočný príjem je napísať knihu. Nezáleží na tom či bude v tlačenej alebo elektronickej podobe. Ak ste účtovník môžete písať o účtovníctve, ak radi cestujete môžete napísať e-book s vašimi skúsenosťami a tipmi, aké miesta by si iní cestovatelia nemali nechať újsť a pod.

 

4. predajte nepotrebné veci

Väčšina ľudí nakupuje stále nové veci, pričom staré buď vyhodia alebo založia hlboko do skrine aby nezavadzali. Namiesto skladovania nepotrebných vecí ich skúste predať. Takto si jednak privyrobíte zopár eur z predaja a zároveň budete mať stále dostatočné miesto vo vašom byte na dôležitejšie veci.

ČÍTAJTE TIEŽ:   4 KROKY AKO SA STAŤ BOHATÝM, AK STE SA AKO BOHATÝ NENARODILI

 

Páčil sa vám článok ? zdieľajte nás na facebooku 🙂